Palača Gravisi-Butorai v Kopru

Palača Gravisi-Butorai v Kopru
Področja uporabe: Zgodovinski in sakralni objekti
Vrsta storitve: Deep Injections

Renesančna palača Gravisi-Butorai se nahaja v zgodovinskem jedru Kopra. Zgrajena je bila leta 1664 in je spomeniško zaščitena. Stavba ima okvirne dimenzije 18 x 15 m, tvorijo jo štiri etaže plus mansarda. Posedanja in razpoke na nosilni konstrukciji so se pojavile že pred več leti. Deformacije so bile posebej izrazite na vogalu, v bližini katerega so pred leti izvedli globok izkop zaradi renovacije javnih komunalnih naprav. Na omenjenem vogalu je bila ogrožena stabilnost objekta.

Preiskave terena

Z geotehnično sondažo je bilo ugotovljeno, da se stavba nahaja na umetnem nasipu, ki ga tvori mešanica peska, grušča in šibke ilovice ter preperina fliša. Temu sledi sloj glinaste zemljine. Ustrezno nosilno osnovo tvori peščenjak, ki se nahaja na globini okoli 5,0 m. Dodatno težavo predstavlja nihanje podtalnice, ki izpira temeljena tla.

Posebnosti

Dostop do stavbe je zaradi ozkih ulic zelo otežen. Razdalja od tovornjaka-delavnice do delovišča je znašala 70,0 m. Za prenos smole od tovornajaka do objekta smo uporabili transportno cev dolžine 80,0 m. Na območju posega so prisotne številne instalacije: elektrika, voda, plin in kanalizacija. Navedene instalacije se nahajajo neposredno ob zunanji nosilni steni, ki je bila predmet posega, ali pa pod njo. Z ustreznimi napravami smo identificirali vse napeljave in temu ustrezno prilagodili izvedbo vrtin, tako da komunalnih vodov nismo poškodovali.

Uretekov poseg

Uretekovi inženirji so na osnovi podatkov o terenu in objektu izdelali računalniško projekcijo posega. Pri tem so uporabili inovativno programsko opremo Uretek SIMS. Ta napredna tehnologija nam ogomoča, da natančno predvidimo stopnjo konsolidacije zemljine, potrebno količino smole Geoplus in pričakovan rezultat posega. Na osnovih teh izračunov smo nato izvedli injektiranje in sicer v treh nivojih in v dveh fazah, vse od spodnjega nivoja temelja do potrebne globine. Odziv konstrukcije in terena je bil pozitiven. Utrdili smo temeljna tla in posedene dele stavbe dvignili za 2 mm.

Obseg del: 11,0 m1 pasovnega temelja iz kamnite zložbe.

Trajanje del: 1 dan.

Leto izvedbe: 2010.