Področja uporabe

Uretek rešuje težave kot so:

  • Posedanje pasovnih temeljev, točkovnih temeljev in temeljnih plošč.
  • Posedanje tlakovanih površin kot so npr. industrijski tlaki in ploščadi, tlaki v hišah, večje terase in pločniki ter podobne površine.
  • Posedanje infrastrukturnih površin in objektov kot so npr. prehodne plošče mostov in viaduktov, posedanje cestnih in železniških nasipov, posedanje asfaltnih in betonskih vozišč itd.
  • Praznine v terenu, katere je potrebno zapolniti in zagotoviti ustrezno nosilnost.
  • Poroznost kamnito-opečnih zidov, katerim je potrebno povrniti statično monolitnost in čvrstost.