Zapolnjevanje praznin

Zapolnjevanje podzemnih praznin in vzpostavitev nosilnosti

Cavity Filling® je tehnologija, ki jo je Uretek razvil za zapolnjevanje večjih podzemnih praznin in ponovno vzpostavitev nosilnosti terena na območju praznine. Praznine najprej zapolnimo s prečrpavanjem ekspandirane gline Leca®; tako zapolnimo približno 95% praznine. Preostalih 5% praznine pa zapolnimo s smolo Uretek Geoplus®, ki ima visoko raztezno moč.

Cilj tega je zapolniti notranjost praznine, zgostiti vgrajeno ekspandirano glino in ustvariti pritisk na stene praznin. Območje praznine je zdaj ne samo v celoti zapolnjeno, ampak zagotavlja tudi ustrezno nosilnost.

Kdaj uporabimo Cavity Filling®

Ko ugotovimo prisotnost podzemnih praznin, ki so lahko vzrok za razpoke, povezane s posedanjem ali deformacijami objektov.

Metoda

Po natančnem preverjanju dimenzij in geometrije praznine naredimo več vrtin za črpanje ekspandirane gline in injektiranje smole.
Z glino zapolnimo praznino do največje možne mere (ponavadi približno 95 %).

Sledi injektiranje raztezne smole Geoplus®, ki v celoti in dokončno zapolni praznino ter ustvari pritisk na njene stene, kot je bilo predvideno že v fazi projektiranja.