Brezplačen pregled razpok

Uretek nudi brezplačen ogled razpok na objektih; spodaj so navedene izjeme, ki ne sodijo v brezplačno storitev. Oglede izvajajo naši tehniki, ki so za to delo ustrezno usposobljeni. Na osnovi ogleda podamo priporočila za nadaljne ukrepe. Ogled je potrebno naročniti s spletnim obrazcem (meni Kontakt) ali po e-pošti. Čakalna doba za ogled je odvisna zlasti od naše zasedenosti in običajno znaša 2 – 3 tedne.

Kateri ogledni NISO brezplačni?

Ogledi objektov in druge storitve, ki se obračunajo po ceniku oziroma predračunu:

  • Brezplačen je prvi ogled, vsi nadaljnji ogledi se plačajo po ceniku. Cena je odvisna od zahtevnosti problematike in lokacije objekta.
  • Ogled, ki ga naročnik zahteva za oceno stroškov sanacije v primeru prodaje oziroma nakupa nepremičnine.
  • Ogled, ki ga naročnik zahteva za oceno stroškov sanacije v primeru sodnega spora.
  • Geotehnične, geomehanske in geofizikalne preiskave temeljnih tal.
  • Statične presoje objektov.
  • Druge storitve, ki zahtevajo angažiranje inženirja specialista.

Dodatne storitve

Včasih je sistem razpok in poškodb razmeroma enostaven, zato lahko hitro ugotovimo vzroke za  nastalo stanje. V zahtevnejših primerih pa so potrebni dodatni pregledi poškodovane konstrukcije ter geomehanske/geofizikalne preiskave in analize. Pri tem običajno vključimo tudi inženirja-statika. Nekatere od navedenih storitev Uretek izvaja samostojno, del storitev pa izvajamo v sodelovanju s specializiranimi podizvajalci.