O podjetju

Več kot 30 let izkušenj

Podjetje Uretek d.o.o. je del Skupine Uretek, ki ima sedež v Veroni, Italija. Skupina je bila ustanovljena leta 1990. Zgodba o Ureteku pa se je začela že l. 1975 v mestu Tampere na Finskem, kjer so bile opravljene prve raziskave in prvi primeri uporabe raztezne geopolimerne smole.

Podjetje Uretek je usmerjeno v inovacije, zato že od vsega začetka nenehno vlaga obsežna finančna sredstva v raziskave in razvoj.

Raziskave potekajo med drugim v sodelovanju s prestižnimi evropskimi univerzami in inštituti. Certifikati kakovosti so rezultat naših usmerjenih ukrepov za trajnostno rast.

Stopnje našega uspeha

Leta 1996 je Carlo Canteri, ustanovitelj Skupine Uretek, pridobil patent za tehnologijo Uretek Deep Injections®, ki danes predstavlja osnovno dejavnost podjetja. Temu se je pridružila metoda Uretek Floor Lift® za dvigovanje ter niveliranje vseh vrst tlakov.

Leta 2001 je podjetje zaprosilo za nov evropski patent za smolo z visoko raztezno močjo, razvito v sodelovanju z Univerzo v Padovi. Imenuje se Uretek Geoplus®.

Leta 2002 je bilo ustanovljeno naše hčerinsko podjetje Uretek d.o.o., ki s tehnologijami Uretek pokriva celotno Slovenijo.

Leta 2004 smo razvili metodo Uretek Walls Restoring®, novo tehnologijo za obnovo in utrditev poškodovanega veziva v zidnih konstrukcijah.

Leta 2006 je ugledal luč Uretek Cavity Filling®, inovativen sistem za zapolnitev večjih podzemnih praznin ter vzpostavitev nosilnosti zemljine na območju praznin.

Leta 2008 je Skupina Uretek prejela certifikat za sistem vodenja kakovosti UNI EN ISO 9001:2008.

Leta 2011 je Skupina Uretek prejela certifikat za sistem upravljanja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001:2007.

Skupina Uretek danes

Prisotnost po vsej Evropi in Sloveniji; izvajanje tako majhnih posegov kot velikih projektov.

  • več kot 100 zaposlenih
  • več kot 15.000 posegov od leta 1990
  • približno 2.000 posegov vsako leto
  • približno 40.000.000 EUR realizacije letno

Uretek je nedvomno vodilno podjetje na področju utrjevanja temeljnih tal z razteznimi smolami. Danes predstavlja vrh inovativnosti na svojem področju.