Jamstva in garancije

Jamstvo podjetja URETEK

Podjetje URETEK d.o.o. za svoje posege nudi 10-letno garancijo. Če pride v tem času do posedanja, URETEK d.o.o. poskrbi za nadaljnje ukrepe na lastne stroške in pod istimi pogoji, kot so določeni v izvajalski pogodbi z naročnikom.

Zavarovalno jamstvo URETEK – QBE *

Posege podjetja Uretek pokriva desetletna zavarovalna polica, ki stopi v veljavo na datum podpisa »Zapisnika o izvršenih delih«. Potrdilo o zavarovanju se izda ob zaključku dela.

* Ni na voljo v vseh državah Evropske unije.

Jamstvo, ki izhaja iz zaupanja

Patentirano tehnologijo Uretek Deep Injections® zaznamuje več kot petnajst let delovanja in več kot 15.000 posegov. Tehnologija odpravlja težave in ohranja učinkovitost v daljšem časovnem obdobju. Zato je družba Uretek mednarodno priznano podjetje, ki mu zaupajo najpomembnejše zavarovalnice. Med njimi je tudi QBE, globalno podjetje z več kot 125-letno tradicijo in poslovalnicami v 52 državah.

Uspešno sodelovanje*

QBE sodeluje s podjetjem URETEK® v Franciji, kjer je desetletna zavarovalna polica zakonsko obvezna tudi v primeru utrjevanja temeljnih tal.

* Zavarovalna polica Uretek – QBE ni na voljo v Sloveniji in drugih vzhodnoevropskih državah.

Obvezno kritje?

V posameznih državah EU obstajajo različni zakonski predpisi glede tovrstnih garancij. Npr. v Španiji je to kritje obvezno le za nove stanovanjske objekte. Kljub temu nas varnost naše metode in več kot 15-letni uspeh spodbujata, da vam ponudimo več. URETEK je edino podjetje, ki poleg desetletne zavarovalne police nudi še desetletno jamstvo (pri posegih utrjevanja temeljnih tal). Desetletno jamstvo velja pod pogoji, ki so bili določeni v izvedbeni pogodbi.

Desetletno zavarovanje

Kritje vključuje (na letni osnovi):

  • desetletno jamstvo pri postopkih utrjevanja tal z zgornjo mejo v višini 1.500.000 EUR za nezgodo z odbitno franšizo v višini 7.500 EUR za nezgodo,
  • jamstvo, povezano z desetletno polico za poškodbe oseb in stavb, pri katerih smo posredovali, v primeru neučinkovitosti utrditve do višine 4.600.000 EUR za nezgodo,
  • garancijo, ki je vedno povezana z desetletno polico, za škodo, povzročeno tretjim osebam v primeru neučinkovitosti utrditve do višine 4.600.000 EUR za nezgodo.

Splošni pogoji za izvedbo del Uretek

Splošni pogoji podjetja Uretek d.o.o. za izvedbo del na gradbišču so sestavni del vsake izvajalske pogodbe. Naročnik s podpisom pogodbe in s svojim naročilom izrecno potrjuje, da razume in sprejema Splošne pogoje podjetja Uretek d.o.o. za izvedbo del. Dokument je na voljo na spodnji povezavi.