Dvig in stabiliziranje talnih plošč

Natančnost dviga in niveliranja posedenih tlakov

Floor Lift® je tehnologija, ki rešuje težave v primeru posedenih tlakov, talnih plošč, večjih teras in ploščadi. Dvigovanje tlakov se doseže z raztezanjem smol Uretek®, ki jih vbrizgamo v prazen prostor ali šibek sloj zemljine med tlakom in zemljino.

Uretek Floor Lift® je hitra in takojšnja rešitev za niveliranje in stabiliziranje posedenih tlakov.

Kdaj uporabimo Floor Lift®

Pri ugotavljanju vzrokov za posedanje tlakov se običajno osredotočimo le na zgornji ustroj (konstrukcija), pozabimo pa na spodnji ustroj (temeljna tla).

Praznine v spodnjem ustroju posledično povzročijo posedanje, poškodbe, konstrukcijske deformacije in poškodbe na dilatacijah.

To se ne dogaja le pri tlakih v poslovnih lokalih ali trgovinah, temveč tudi pri industrijskih tlakih in infrastrukturnih objektih kot so npr. letališke steze, ploščadi, prehodne cone na mostovih, itd.

Z uporabo tehnologije Floor Lift® razrešimo vse omenjene težave.

Metoda

Skozi tlak naredimo vrtine s premerom 12 – 16 mm, ki so ustrezno razporejene po točno določenem rastru. Premer vrtin je lahko izjemoma tudi samo 6 mm.

Skozi kovinske cevi, nameščene v omenjenih vrtinah, vbrizgamo raztezno smolo. Ko smola v celoti zapolni zemljino, se preusmeri navzgor in začne dvigovati tlak.

Dvigovanje spremljamo z lasersko merilno napravo z natančnostjo do desetinke milimetra.

Rezultat posega je ponovno niveliran tlak (zgornji ustroj), zemljina (spodnji ustroj) pa postane stabilnejša. Z uporabo metode Deep Injections® je mogoče tudi izboljšati nosilnost tal.

Metoda Uretek Floor Lift nudi hitro in natančno rešitev za utrjevanje temeljnih tal, stabiliziranje tlakov ter reševanje težav s posedanjem industrijskih tlakov, cest ter letaliških stez in ploščadi.