Utrjevanje tal

Utrjevanje temeljnih tal na različnih globinah

Deep Injections® je tehnologija, ki jo je podjetje Uretek razvilo za reševanje težav s posedanjem zemljin na hiter in kar najmanj invaziven način. Geoplus® je smola, ki se po injektiranju močno razširi in tako utrdi zemljino.

Kdaj uporabimo Deep Injections®

Pravilna ocena razpok nakaže vzrok in primerno rešitev.

Tehniki podjetja Uretek® izvedejo na stotine ogledov vsako leto.

Objekt, na katerem so prisotne razpoke zaradi posedanja tal, je lahko ogrožen.

Uretek Deep Injections® je sistem za takojšnjo rešitev problema.

Metoda

Metoda je izjemno preprosta: ko določimo območje, ki ga je potrebno učvrstiti, naredimo vrtine neposredno skozi temelj in v zemljino.

Skozi te vrtine injektiramo smolo Geoplus®, katere značilnost je, da se v nekaj sekundah razširi in utrdi zemljino. Smola se dokončno strdi že v nekaj minutah.

Učinek posega je takojšen – takoj po izvedenem posegu opazimo dvig konstrukcije. Poseg spremljamo s precizno lasersko tehniko, po potrebi pa rezultate posega preverimo s primerjalnimi geotehničnimi preizkusi.