Raziskave in razvoj

Poslanstvo podjetja URETEK je usmerjenost v inovacije. Podjetje od samega začetka vlaga v finančne in človeške vire na področju uporabnih raziskav.

Posledično so nastali številni znanstveni članki, od katerih je večina zbranih v publikaciji z naslovom Uretek Scientific Book; vsi ti prispevki so bili predstavljeni na tehničnih konferencah, tako na državni kot tudi na mednarodni ravni.

Poleg tega dokumenta je bilo objavljeno tudi podrobno poročilo preizkusov injektiranja, izvedenih jeseni 2009 na Avstrijskem tehnološkem inštitutu (Austrian Institute of Technology).

Cilj preizkusov je bil prikazati učinkovitost injektiranja materiala s pomočjo standardnih geotehničnih preizkusov.

Rezultati testov so zelo pozitivni in jasno kažejo, da je injektiranja razteznih smol Uretek možno v različne tipe zemljine ter da močno zmanjša deformacije na objektih, ki so utrpeli posedke.

Obstaja tudi zanimiva brošura z naslovom »Obravnava zemljin, občutljivih na krčenje/nabrekanje z metodo Uretek Deep Injections«. Brošura pojasnjuje, da injektiranje smole URETEK ni omejeno le na utrjevanje tal, temveč tudi spreminja hidravlične značilnosti zemljin, občutljivih na pojave sušenja in rehidracije.

Opomba: Nekateri dokumenti so na voljo v različnih tujih jezikih.