Posedanje temeljev in razpoke na hiši. Kaj storiti, če se temelji hiše posedajo in se na stenah pojavijo razpoke? To vprašanje je zelo na mestu, saj je takih primerov iz leta v leto več, pojavljajo pa se tudi pri novejših objektih. Najprej pomislimo na slabo izvedeno delo gradbincev ali nekakovosten material, le redko pa na neustrezna temeljna tla. Za gradnjo objektov veljajo zakonsko predpisane ustrezne geotehnične preiskave tal. Šele na osnovi pregleda gradbene jame in analize zemljine je mogoče vedeti, če so tla primerna za gradnjo. Geomehanske vrednosti zemljine pa se pogosto poslabšajo kasneje, ko je objekt zgrajen in v uporabi že več let.

Nekaj dodatnih informacij, pojasnil in priporočil najdete v spodnjem članku.