Vzroki za posedanje temeljev so številni. Med najpogostejšimi so izsušitev terena, poškodbe cevovodov, kot npr. vodovoda ali kanalizacije, v osnovi slab teren (neutrjen nasip), izkopi v bližini objekta, šibkost obstoječih temeljev, dodatna obremenitev konstrukcije, neustrezno grajeni prizidki, iztekanje deževnice ob ojektu in aktivnosti podtalnice ter posledično izpiranje temeljev, vibracije z bližnjega gradbišča ali ceste.

Spodaj si prenesite članek o tem, kako Uretek rešuje navedene probleme.