Sanacija temeljnih tal s sistemom Uretek Deep Injections na stanovanjski hiši, na kateri so se pojavile razpoke zaradi suše. Gre za stavbo, ki je grajena po novejših gradbenih normah. Hiša ima medetažno konstrukcijo in je delno podkletena. Posedanje temeljev se je pred leti pojavilo na delu, ki ni podkleten. Nepodkleteni del je glede na podkletenega temeljen relativno plitvo. Temeljna tla v zgornjem sloju tvori pretežno glinasta zemljina, na globljem nivoju pa se nahaja lapor. Prisotni so tudi negativni vplivi podtalnice; različna količina vode v različnih letnih časih povzroča nihanja glinaste zemljine, kar privede do posedanja temeljev. Uretek je stabiliziral posedeni del stavbe z injektiranjem raztezne geotehnične smole Geoplus. S posegom smo utrdili teren neposredno pod temelji in še tri metre v globino.