Daljša sušna obdobja so po navedbah strokovnjakov posledica globalnih klimatskih sprememb. Ponekod smo priča poplavam, drugje pa suši. Tudi stavbe so izpostavljene negativnim vplivom suše, zlasti nam območjih, kjer prevladuje glinasta zemljina. Ta se v času suše močno skrči, kar lahko povzroči izrazito posedanje temeljev. Posledice tega pojava se hitro opazijo na stenah, kjer se pojavijo razpoke. URETEK je prava izbira za reševanje tovrstnih problemov. V glinasto zemljino pod temelji vgradimo raztezno smolo Geoplus. Smola se razširi po vseh razpokah, ki jih je povrzočila suša, utrdi rahle sloje zemljine in tako konsolidira temeljna tla. Na ta način stabiliziramo sloj zemljine vse od spodnjega nivoja temeljev pa do globine 3,0 m. Posedanje temeljev je tako zaustavljeno. Po potrebi lahko temelj tudi dvignemo od nekaj milimetrov do več centimetrov in zmanjšamo razpoke na stenah.