Globalne klimatske spremembe in večji posegi v naravi so v zadnjih letih vplivali na spremembe vremena. Neurja in poplave, ki se pojavijo po daljšem sušnem obdobju, lahko na stavbah povzročijo katastrofalne posledice. Izpiranje terena privede do posedanja temeljev na nosilnih stenah ter tlakov v okolici in notranjosti objektov. Uretek uspešno in učinkovito rešuje tovrstne probleme. Pasovne temelje stabiliziramo z metodo Uretek Deep Injections: V teren pod temelje vgradimo ekspanzijsko smolo Geoplus, ki zemljino utrdi in konsolidira.

Posedene talne plošče, tlake, pločnike in terase stabiliziramo ter po potrebi dvignemo in niveliramo z metodo Uretek Floor Lift. Oba posega izvajamo brez izkopa, hitro in čisto. Metoda Floor Lift je izjemno prijazna do površin, saj za potrebe injektiranja na tlaku naredimo vrtine s premerom le 6 mm. Na talnih oblogah kot so npr. parket, itison, tapison, keramika ali kamen se poseg izvede praktično brez opaznih poškodb. Tudi instalacije talnega ogrevanja za izvedbo našega posega niso ovira, saj nam natančen pregled tlaka s termokamero pred posegom omogoča lociranje napeljave. Pri izvedbi injektirnih vrtin se instalacijam ustrezno izognemo.