Agencija RS za okolje (MOP) pogosto obvešča javnost o pojavu suše na območju Slovenije. Na to temo obstaja kar nekaj publikacij, veliko pa je tudi informacij na spletnih straneh ARSO. V zadnjih 50 letih je bilo v Sloveniji okoli 20 katastrofalnih suš. Zaradi podnebnih sprememb pa se je število sušnih let v zadnjem obdobju drastično povečalo; tako so bile hude suše zabeležene v letih 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, delno tudi 2011 in 2012. Žal pa smo se morali s hudo sušo soočiti tudi v l. 2013 in 2017. Zaradi suše nastaja velika škoda v kmetijstvu, prav tako pa tudi na stavbah. Suša povzroča skrčenje in sesedanje zgornjih slojev glinaste zemljine (temeljnih tal). Zaradi tega prihaja do posedanja temeljev, posledično pa se na stenah pojavijo razpoke in druge poškodbe. Posledice suše so toliko bolj izrazite na stavbah, ki so temeljene na glini oziroma ilovici. Nevarnostim so izpostavljeni tudi stavbe na peščeni podlagi, še zlasti v primerih, ko pride do začasnega ali celo trajnega znižanja nivoja podtalnice. K temu problemu precej prispeva tudi črpanje vode za industrijske namene. Uretek uspešno sanira tovrstne probleme z globinskimi injekcijami, katere vgradimo v zemljino pod posedene temelje.