Več kot trideset let raziskav in razvoja je Ureteku omogočilo, da v svetovnem merilu postane vodilna tehnologija na področju injektiranja raztezne geotehnične smole za trajno konsolidacijo temeljnih tal. Patentirani uretekovi tehnološki postopki se danes uporabljajo v več kot 80 državah po vsem svetu. V globalnem merilu je bilo s tehnologijo Uretek do zdaj realiziranih že več kot sto tisoč projektov, od tega v Sloveniji več kot 1.500. Glede dosedanjega dela, aktualnih projektov in načrtov je za revijo Gradbenik spregovoril mag. Alberto Pasquetto, dipl. inž. gradb., ki je v Evropi eden izmed vodilnih strokovnjakov na področju geotehničnega injektiranja temeljnih tal z raztezno smolo. Spodaj si lahko preberete izjemno zanimiv pogovor z njim. Slike povzemajo nekatere poudarke iz vsebine intervjuja.