Metoda izvedbe – Socotec

Specifikacije

Metode, ki jih uporablja podjetje URETEK za stabiliziranje tlakov in temeljev, so predmet rednih pregledov oddelka za tehnični nadzor podjetja Socotec. Socotec je eno vodilnih podjetij na področju pregledov, tehnične pomoči, svetovanja ter usposabljanja v gradbeništvu, industriji ter na področju nepremičnin in zdravja.

Podjetje je razvilo »specifikacije« za pogoje uporabe za vsako tehnologijo.

Podjetje Socotec že 15 let vsako leto posodablja in potrjuje te specifikacije.

Standardi

Metode podjetja Uretek za stabiliziranje temeljev in tlakov so skladne s standardom NF EN 12715 – »Izvedba posebnih geotehničnih del – injektiranje«. Ti postopki so skladni z različnimi členi omenjenega standarda, saj so izvedeni trije kombinirani učinki:

  • Injektiranje z »impregnacijo« zapolni praznine ter izboljša odpornost in kohezijo tal;
  • Injektiranje v primeru hidravličnega »drobljenja« omogoča prodiranje smole v vse vrste zemljin, vključno z neprepustnimi, kot je ilovica.
  • Tridimenzionalna statična zgostitev zemljine omogoča splošno izboljšavo nosilnosti.

 
Injektiranje Uretek vključuje tudi tehniko »odrivanja« zemljine; to omogoča boljše prodiranje skozi zemljino in zbitost tal, hkrati pa se izboljša stik med zemljino in na njej ležečo konstrukcijo.