Skladnost z okoljem

Smola Uretek Geoplus spoštuje okolje

V več kot dvajsetih letih delovanja je podjetje Uretek izvedlo številne preizkuse in raziskave, usmerjene v izboljšanje tehničnih rešitev in materialov. Pri tem je sodelovanje z različnimi univerzitetnimi ustanovami ključnega pomena. Rezultati teh študij so pripomogli k izboljšanju naše tehnologije.

Potrjena skladnost z okoljem

V sklopu preizkusov, v katerih smo analizirali smolo, smo preverili tudi njeno skladnost z okoljem. Pridobljeni rezultati so izjemno zadovoljujoči in potrjujejo, da:

  • Uretek Geoplus® ne onesnažuje. Neonesnaženo območje po posegu s smolo Geoplus® ostane neonesnaženo v skladu z direktivami EU št. 91/156 EGS, 91/689 EGS in 94/62/ES.
  • Okoljska skladnost smole Geoplus® je bila večkrat preverjena in potrjena tudi v posameznih državah EU, kot npr. v Italiji, Franciji, Nemčiji, Španiji, itd.

Analiza laboratorija v Nemčiji

Metoda Uretek Deep Injections® se uporablja že več kot petnajst let v več kot 60 državah po svetu. Iz tega razloga so na voljo študije, opravljene v različnih državah.

Smola Uretek nima nobenega negativnega učinka na ekosistem zemljine, v katero jo injektiramo.

Certifikat o skladnosti z okoljem je izdal prestižni nemški inštitut Hygiene-Institut des Ruhrgebiets. V tem laboratoriju so preverili tudi morebiten vpliv vbrizganega materiala na življenje rastlin, bakterij in nevretenčarjev. Rezultati so bili negativni, kar pomeni, da geotehnične smole Uretek ne škodujejo okolju.