Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Uretek d.o.o., Sokolska ulica 5, 1295 Ivančna Gorica, zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani. To pomeni, da podjetje zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno in podpiše izjavo, s katero dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov.

Uretek d.o.o. se obvezuje, da bo zbrane podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni osebi. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za Uretek d.o.o. opravljajo storitve, bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so neizogibno potrebni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela.

Uporabnik, ki je z uporabo obrazca na tej spletni strani posredoval svoje osebne podatke, lahko kadarkoli zahteva, da se ti podatki posodobijo, dopolnijo ali izbrišejo, in sicer tako, da svoj zahtevek pošlje na e-naslov uretek@uretek.si. Hvala za sodelovanje.