Na pohodnih površinah (pločniki, terasa) ob novejši stanovanjski hiši so se kmalu po končani gradnji pojavili izraziti posedki. Kljub temu, da je stavba zgrajena na ravni parceli, se je lastnik odločil zgolj za delno podkletitev objekta. Ob pregledu poškodb se je izkazalo, da se posedajo tudi tlaki v notranjosti nepodkletenega dela. Kje je bil vzrok za nastalo problematiko? Za potrebe izgranje kleti je bila izvedena gradbena jama, ki je bila globoka cca. 3,0 m. Po zaključeni gradnji so gradbeno jamo ob kleti zasuli do nivoja zunanje ureditve. Zasipni material ni bil utrjen po plasteh, kar je bil glavni vzrok za posedanje samega nasipa in površin.

Posedene površine smo uspešno sanirali s tehniko Uretek Floor Lift®, ki je idealna rešitev za tovrstne probleme, saj omogoča dvig, niveliranje in stabiliziranje posedene površine. Poseg smo izvedli brez razkopavanja in z minimalno invazivnostjo.

Posebnosti: Na delu površine je vgrajen sistem talnega ogrevanja. Površino smo predhodno posneli s termo kamero in tako identificirali pozicije talnih inštalacij. Injektirne vrtine smo prilagodili obstoječemu stanju in poseg zaključili brez poškodb.