Infrastruktura

Infrastrukturni objekti imajo zaradi dinamičnih obremenitev pogosto težave z diferenčnim posedanjem površin. Uretekove tehnologije zagotavljajo hitre,  nemoteče in učinkovite rešitve za tovrstno problematiko. Posege izvajamo na naslednjih sklopih objektov:

  • Ceste in avtoceste
  • Premostitveni objekti kot so mostovi, nadvozi, podvozi, predori
  • Prehodne cone kot je npr. cesta-most-cesta
  • Železniške proge
  • Letališke piste in ploščadi
  • Pristaniške ploščadi in pomoli
  • Različni drugi objekti v okviru logističnega sektorja

Železniški nasip, Divača

Železniška proga med Ljubljano in Koprom ima strateški gospodarski pomen. Na odseku Divača – Prešnica v km 4+370/410 proga poteka po robu obsežne kraške vrtače. Na tem mestu se je proga nenehno posedala skozi daljše časovno območje. Zarad tega so morali hitrost vlakov ustrezno zmanjšati. Opravljene so bile obsežne meritve terena z georadarjem do večjih […]

Preberi več >