Javni objekti

Izjemno učinkovite rešitve za posedene temelje, ki jih nudi Uretek, so dobrodošle tudi na stavbah v javni rabi:

  • Šole
  • Vrtci
  • Bolnišnice
  • Domovi za starejše
  • Upravne stavbe v lasti ministrstev in občin
  • Objekti kulturnega značaja
  • Gasilski domovi

Podjetje Uretek d.o.o. uspešno pridobiva dela na tovrstnih objektih prek javnih razpisov; pri tem nastopamo kot glavni izvajalec ali kot podizvajalec.

Vrtec Zelena Jama, Ljubljana

Vrtec je bil zgrajen v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Gre za razmeroma velik pritličen objekt, ki je v manjšem delu podkleten. Stavba je bila postavljena na območju nekdanje gramozne jame, katero so zasuli z različnimi gradbenimi odpadki. Z geomehanskega vidika gre za problematična temeljna tla. Skozi daljše časovno območje so se pojavili izraziti diferenčni posedki […]

Preberi več >