Specialni posegi

Gre za posege zlasti na področju industrije in energetike, ki so posebej zahtevni. Pri tem so potrebna specialna geotehnična znanja, tako inženirska kot operativna.

Hidroelektrarna Zagradec

Geotehnična zavesa na MHE Zagradec

Uretek je izvedel geotehnično zaveso, s katero je omejil vdore talne vode v gradbeno jamo.

Preberi več >