V letih 2015 in 2016 je potekala rekonstrukcija male hidroelektrarne na reki Krki v Zagradcu. Prvotni objekt, ki je bil v uporabi že od l. 1921, so v celoti odstranili. Na lokaciji so bila izvedena obsežna pripravljalna dela, med drugim tudi gradbena jama. V tej fazi so izvajalci naleteli na večjo težavo:  Nenehni vdori talne vode so večkrat poplavili gradbeno jamo in preprečili nadaljevanje gradbenih del.

Sestava zemljine na območju hidroelektrarne je zelo neugodna. Zgornji sloj tvorijo pesek, prod in glina s kosi apnenca, predvsem pa lehnjak, ki je zelo značilen za reko Krko. Lehnjak je kamnina z izredno visoko stopnjo poroznosti in vodi omogoča prosto pot. Mestoma so bile prisotne tudi podzemne praznine.

Uretek je pripravil predlog izvedbe geotehnične zavese z globinskim injektiranjem raztezne smole Geoplus, s katero smo predvideli omejitev vdorov talne vode. Projekt je obsegal izvedbo dveh zaves v dolžini 18,0 m in 12,0 m neposredno ob gradbeni jami. Injektiranje smo izvedli od nivoja zunanje ureditve in vse do globine 5,0 m. Geotehnična zavesa iz raztezne smole Uretek Geoplus je uspešno zaustavila vdore vode do te mere, da je izvajalec lahko nadaljeval z betonerskimi deli v gradbeni jami in jih tudi uspešno zaključil.