Deep Injection

Železniški nasip, Divača

Železniška proga med Ljubljano in Koprom ima strateški gospodarski pomen. Na odseku Divača – Prešnica v km 4+370/410 proga poteka po robu obsežne kraške vrtače. Na tem mestu se je proga nenehno posedala skozi daljše časovno območje. Zarad tega so morali hitrost vlakov ustrezno zmanjšati. Opravljene so bile obsežne meritve terena z georadarjem do večjih […]

Preberi več >

Vrtec Zelena Jama, Ljubljana

Vrtec je bil zgrajen v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Gre za razmeroma velik pritličen objekt, ki je v manjšem delu podkleten. Stavba je bila postavljena na območju nekdanje gramozne jame, katero so zasuli z različnimi gradbenimi odpadki. Z geomehanskega vidika gre za problematična temeljna tla. Skozi daljše časovno območje so se pojavili izraziti diferenčni posedki […]

Preberi več >

Hiša, Žalec

Na stenah starejše, a lepo obnovljene stanovanjske hiše, so se pojavile obsežne razpoke tako na notranjih kot zunanjih stenah. Na osnovi ogleda in razpoložljivih tehničnih informacij je bilo ugotovljeno, da je izpiranje terena glavni vzrok za posedanje temeljev in pojav razpok. Odvodnjavanje deževnice ni bilo pravilno urejeno. Prav tako se hiša nahaja na območju, kjer […]

Preberi več >

Žerjavna proga, Idrija

Zaradi širitve proizvodnje se je podjetje v Idriji odločilo, da bo eno izmed svojih industrijskih hal preuredilo in v njej zgradilo žerjavno progo za več mostnih dvigal. Zahtevana nosilnost vsakega dvigala je znašala 20 ton. Statik in geomehanik sta preverila stabilnost obstoječe konstrukcije in nosilnost temeljnih tal. Sondiranje terena je pokazalo, da zemljina ni homogena […]

Preberi več >