Deep Injection

Prej – Potem: Garaža

V spodnjem primeru je prišlo do posedanja zunanje nosilne stene garaže. Dostop do stene z zunanje strani ni nil možen, zato smo poseg opravili iz notranjosti objekta. Sistem Uretek je zelo prilagodljiv – za izvedbo posega potrebujemo zgolj stojno višino, zato lahko brez težav izvajamo posege tudi v notranjosti objektov.

Preberi več >

Prej – potem: Prizidek

Prizidki imajo zelo pogoste težave z diferenčnim posedanjem. Glavni vzroki so izvedba gradnje v različnem časovnem obdobju (prizidek je dodan z zamikom več let), temeljenje na šibkem nasipu ob osnovnem objektu, različna etažnost konstrukcije, pri čemer je osnovni objekt podkleten, prizidek pa nepodkleten. Prizidki se pogosto gradijo v lastni režiji, kjer je nevarnost strokovnih napak [...]

Preberi več >

Prej – potem: Vhod v hišo

Z manjšimi konstrukcijami so včasih velike težave. Primeri tega so vhodi v hišo, vetrolovi, zunanja stopnišča, nadstreški… Uretek izvaja tovrstne (manjše) posege samo v kombinaciji z večjimi sanacijami. Namig: Pred posegom se tlakovci tik ob steni začasno odstranijo, na svoje mesto pa se lahko položijo takoj po zaključku del. Enostavno in brez poškodb!

Preberi več >

Prej – potem: Vogal hiše

Večji poseg na hiši je lahko za stanovalce prava nočna mora, vendar ne, če se sanacija izvaja z Uretekom. Naši posegi so neinvazivni in praktično ne povzročajo nobene umazanije.

Preberi več >