V spodnjem primeru je prišlo do posedanja zunanje nosilne stene garaže. Dostop do stene z zunanje strani ni nil možen, zato smo poseg opravili iz notranjosti objekta. Sistem Uretek je zelo prilagodljiv – za izvedbo posega potrebujemo zgolj stojno višino, zato lahko brez težav izvajamo posege tudi v notranjosti objektov.