Prizidki imajo zelo pogoste težave z diferenčnim posedanjem. Glavni vzroki so izvedba gradnje v različnem časovnem obdobju (prizidek je dodan z zamikom več let), temeljenje na šibkem nasipu ob osnovnem objektu, različna etažnost konstrukcije, pri čemer je osnovni objekt podkleten, prizidek pa nepodkleten. Prizidki se pogosto gradijo v lastni režiji, kjer je nevarnost strokovnih napak večja.