Z manjšimi konstrukcijami so včasih velike težave. Primeri tega so vhodi v hišo, vetrolovi, zunanja stopnišča, nadstreški… Uretek izvaja tovrstne (manjše) posege samo v kombinaciji z večjimi sanacijami.

Namig: Pred posegom se tlakovci tik ob steni začasno odstranijo, na svoje mesto pa se lahko položijo takoj po zaključku del. Enostavno in brez poškodb!