Zgodovinski in sakralni objekti

Slovenija ima razmeroma obsežen fond stavb, ki sodijo v okvir kulturne dediščine in so spomeniško zaščitene. Večinoma gre za zgodovinske objekte tako posvetne kot sakralne narave. Njihova obnova je strokovno zahtevna. Zaradi starosti, dotrajanosti in poškodb nosilne konstrukcije se na teh stavbah pogosto zahteva izvedba statične sanacije, ki zajema tudi konsolidacijo temeljnih tal.

  • Gradovi, dvorci, utrdbe, stolpi, obzidja
  • Zaščitene stavbe zgodovinsko-kulturnega značaja
  • Cerkve in kapelice
  • Večji spomeniki
  • Druge zgodovinske stavbe grajene zlasti iz kamna in opeke

Cerkev Marije Snežne, Solčava

Sanacija temeljnih tal cerkve Marije Snežne v Solčavi, ki je pomemben sakralni spomenik. Praznine in šibko zemljino pod temeljem smo zapolnili in utrdili z injektiranjem raztezne smole Uretek Geoplus.

Preberi več >