Gre za izjemen sakralni in kulturno-zgodovinski spomenik. Cerkev je bila zgrajena l. 1461, nekateri viri pa jo omenjajo že l. 1365. Tik ob cerkvi se nahaja pokopališče. Različna litološka sestava temeljih tal, izpiranje terena in izkopi za potrebe številnih grobov skozi daljši čas so bili glavni vzrok za posedanje temeljev in nastanek nevarnih razpok na nosilni konstrukciji. Poseben tehnični izziv je predstavljal kamniti temelj, ki je bil na nekaterih mestih poškodovan in dotrajan.

V letih 2006 in 2007 je Uretek v dveh časovnih fazah izvedel sanacijo temeljnih tal z metodo Deep Injections®. Obsežna sanacija je med drugim vključevala injektiranje terena v dveh, treh in štirih višinskih nivojih do globine 4,2 m. Stabilizirali smo temelje v skupni dolžini 108,0 m. Odpornost/nosilnost zemljine smo ugotavljali s penetracijskimi sondami pred posegom in po njem (t.i. primerjalna penetrometrija). V okviru statične sanacije je bil ob temelju izveden tudi armiranobetonski plašč.