Ploščadi, terase in pločniki ter druge povozne in pohodne površine utrpijo pri deferenčnih posedkih tako estetske kot funkcionalne deformacije. Sistem Uretek Floor Lift omogoča dvig, niveliranje in stabiliziranje posedenih površin. Pomembno je razumeti, da so dvigi možni pod naslednjimi pogoji:

  • Osnovna konstrukcija površine mora biti dovolj toga (čvrsta).
  • Na delu objekta, ki ga dvigujemo, ne smejo  biti prisotne konstrukcijske ovire.
  • Stiki, na katerih so prisotne razpoke, morajo biti očiščeni in prosti.