Zaradi širitve proizvodnje se je podjetje v Idriji odločilo, da bo eno izmed svojih industrijskih hal preuredilo in v njej zgradilo žerjavno progo za več mostnih dvigal. Zahtevana nosilnost vsakega dvigala je znašala 20 ton. Statik in geomehanik sta preverila stabilnost obstoječe konstrukcije in nosilnost temeljnih tal. Sondiranje terena je pokazalo, da zemljina ni homogena in da je poroznost umetnega nasipa pod točkovnimi temelji previsoka, nosilnost pa neustrezna.

Nosilno konstrukcijo objekta in žerjavne proge tvori osem AB stebrov; vsak steber ima točkovni temelj dim. 2,7 x 2,7 m. Temelji so med seboj povezani s temeljnimi gredami. Uretek je s pomočjo računalniške aplikacije S.I.M.S. izdelal potrebne izračune za sanacijo temeljnih tal z raztezno smolo Geoplus®. Injektiranje smo izvedli po metodi Uretek Deep Injections® in nosilnost temeljnih tal povečali za več kot 40%. Dela so bila zaključena v treh dneh.