Vrtec je bil zgrajen v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Gre za razmeroma velik pritličen objekt, ki je v manjšem delu podkleten. Stavba je bila postavljena na območju nekdanje gramozne jame, katero so zasuli z različnimi gradbenimi odpadki. Z geomehanskega vidika gre za problematična temeljna tla. Skozi daljše časovno območje so se pojavili izraziti diferenčni posedki temeljev; razpoke na stenah so bile široke tudi več kot 2,0 cm. Geomehanske preiskave so potrdile zelo slabo nosilnost zemljine, na več mestih pa so bile prisotne tudi praznine. Zato je bila v okviru celovite prenove objekta predvidena tudi sanacija temeljnih tal.

Uretek je na objektu izvedel zapolnitev podzemnih praznin in konsolidacijo šibke zemljine z globinskimi injekcijami vse do globine 4,0 m. Uporabili smo raztezno smolo Geoplus®, ki razvije veliko ekspanzijo in močno utrjuje teren. Poseg je zajemal 16 območij na zunanjih in notranjih nosilnih stenah. Stabiliziralali smo pasovne temelje v skupni dolžini 107,0 m. V času izvajanja našega posega je vrtec deloval nemoteno.