Železniška proga med Ljubljano in Koprom ima strateški gospodarski pomen. Na odseku Divača – Prešnica v km 4+370/410 proga poteka po robu obsežne kraške vrtače. Na tem mestu se je proga nenehno posedala skozi daljše časovno območje. Zarad tega so morali hitrost vlakov ustrezno zmanjšati. Opravljene so bile obsežne meritve terena z georadarjem do večjih globin. Izkazalo se je, da so v kraškem terenu pod nasipom prisotne praznine, ki so med seboj povezane s prehodi. Sanacija zapletene geotehnične problematike je bila zaupana Ureteku. Pogoj izvedbe je bil, da v času izvedbe posega vlakovni promet poteka nemoteno.

Elaborat injektiranja je predvidel konsolidacijo terena v volumnu 250,0 m3. Z vsake strani proge smo izvedli injektirne vrtine z vrtalno garnituro do potrebnih globin, nato pa smo ciljno območje zapolnili z geotehnično smolo Geoplus®. Smola razvije velikanski raztezni tlak, zapolni praznine, zgosti in poveže rahle sloje zemljine ter vzpostavi ustrezno nosilnost terena. Celoten poseg se nadzoruje s preciznim  sistemom laserskih in optičnih nivelirjev.