Stanovanjske hiše in bloki

Posedanje pasovnih in točkovnih temeljev ter temeljnih plošč spada med problematiko, ki je pogosto prisotna pri hišah, stanovanjskih blokih in pomožnih objektih. Pojav razpok na navedenih stavbah je toliko bolj moteč, ker gre za bivalne prostore. Uretek izvaja številne posege na objektih kot so:

  • Hiše in počitniški objekti
  • Vile in rezidence
  • Stanovanjski bloki
  • Garaže in drugi pomožni objekti
  • Plavalni bazeni
  • Večji pločniki in terase

Prej – potem: Prizidek

Prizidki imajo zelo pogoste težave z diferenčnim posedanjem. Glavni vzroki so izvedba gradnje v različnem časovnem obdobju (prizidek je dodan z zamikom več let), temeljenje na šibkem nasipu ob osnovnem objektu, različna etažnost konstrukcije, pri čemer je osnovni objekt podkleten, prizidek pa nepodkleten. Prizidki se pogosto gradijo v lastni režiji, kjer je nevarnost strokovnih napak […]

Preberi več >

Prej – potem: Vhod v hišo

Z manjšimi konstrukcijami so včasih velike težave. Primeri tega so vhodi v hišo, vetrolovi, zunanja stopnišča, nadstreški… Uretek izvaja tovrstne (manjše) posege samo v kombinaciji z večjimi sanacijami. Namig: Pred posegom se tlakovci tik ob steni začasno odstranijo, na svoje mesto pa se lahko položijo takoj po zaključku del. Enostavno in brez poškodb!

Preberi več >

Prej – potem: Vogal hiše

Večji poseg na hiši je lahko za stanovalce prava nočna mora, vendar ne, če se sanacija izvaja z Uretekom. Naši posegi so neinvazivni in praktično ne povzročajo nobene umazanije.

Preberi več >

Stanovanjski blok v Idriji

V Rožni ulici v Idriji se nahaja večstanovanjski objekt, grajen v 60-ih letih in sicer v treh delih, ki skupaj predstavljajo 36 stanovanjskih enot.

Preberi več >